EN

关于2010年卡拉OK著作权使用费收取标准的公告

2010-01-05 3333

中国音像著作权集体管理协会
关于2010年卡拉OK著作权使用费收取标准的公告
 

    在广大权利人支持和使用者的配合下,2009年卡拉OK著作权许可工作取得了一定的进展,为保持收费工作的稳定,有利于卡拉OK业者的经营,2010年全国各地区卡拉OK著作权使用费的收取沿用2009年的收费标准。
 
    特此公告。

                          中国音像著作权集体管理协会

                                                                         二零一零年一月五日

附2009年各地区卡拉OK著作权使用费收取标准:

                                     
 


 


音集协