EN

中国音像著作权集体管理协会声明

2012-06-20 4063

                                    中国音像著作权集体管理协会
                            关于吕文举、陈玉鹏不再担任副总干事职务的声明

    吕文举、陈玉鹏两位同志,已经离开中国音像著作权集体管理协会,从事另外社会工作。自2012年6月起不再担任中国音像著作权集体管理协会副总干事一职,对外不再以中国音像著作权集体管理协会副总干事的名义参加活动和发表言论。

特此声明

                                                                      中国音像著作权集体管理协会
                                                                               2012年6月20日
 


音集协